O FIRME

Automatika

 Naše Oddelenie automatizácie a technológie montáže sa zaoberá:

- prehliadkami, opravami a kalibráciami montážnych zariadení;
- projektovaním a konštruovaním montážnych, riadiacich a kontrolných stanovísk;
- podporou a obsluhou priemyselných riadiacich jednotiek;
- komplexným vybavením montážnych liniek.

Stanoviská sú nami vybavené potrebnými súčasťami a príslušenstvom a následne implementované do výroby, zárove�? pravidelne servisované. Spolupracujeme tiež s niekoľkými firmami s uznávanou odbornosťou, ktorí nám ako subdodávatelia dávajú možnosť realizácie väčších projektov.