KATALÓG

Elektrické montážne skrutkovače monitorované snímačom (EC)

Skrutkovače aj vretená so zabudovanými snímačmi sú najpokročilejšou skupinou skrutkovacích nástrojov. Tieto systémy umož�?ujú voľne naprogramovať a vykonávať presné procesy skrutkovania, pri sledovaní a archivovaní výsledkov.

Náradie EC umo�?uje skrutkovanie na naprogramovaný moment a uhol, môžu pracovať v automatickom alebo manuálnom režime, dostupné sú v káblových a bezkáblových verziách, zárove�? pokrývajú širokú škálu momentov od 0,1 – 2000 Nm pri zachovaní vysokej presnosti <5%. Okrem štandardných verzií (uhlová, pištoľová a priama) môžu byť do náradia zaadaptované špeciálne hlavice umož�?ujúce vykonávanie procesov skrutkovania podľa požiadaviek zákazníka.

V ponuke máme tiež elektrické skrutkovače s riadením prúdu („current control”) - nemajú momentový a uhlový snímač, ale rovnako ako u skrutkovačov so snímačom môžete nastaviť mnoho uťahovacích programov pre jeden nástroj a tiež umožniť archiváciu a analýzu výsledkov.

 Ovládače skrutkovačov sú k dispozícii v niekoľkých verziách a môžu byť vybavené ďalšími komunikačnými modulmi a I/O portmi. Vďaka zabudovanému displeju môžete vizualizovať proces v reálnom čase a pripojenie  systému do Vašej siete dáva možnosť vzdialenej konfigurácie náradia a tiež priebežného sledovania udalostí.

Ako autorizovaný zástupca spoločností AMT, APEX/CLECO (v minulosti Cooper Power Tools) a ASG na Slovensku poskytujeme v tejto oblasti primeranú podporu produktu, ako aj potrebný záručný a pozáručný servis realizovaný nielen nami, ale aj priamo výrobcami. Okrem toho vykonávame servisné prehliadky a kalibráciu týchto nástrojov a pre nové projekty sme schopní ponúknuť kompletné montážne stanoviská.

Katalogy a letáky: