KONTAKT

Kontakt

Sidlo firmy
INTOOL Slovakia s.r.o.
ul. Národná 814/4
010-01 Žilina, Slovakia

Fakturačné údaje
Spoločnost zapísána v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka, číslo: 55394/L
ICO: 46377611
IC-DPH: SK2023344290
DIC: 2023344290

Bankové spojenie
UNICREDIT BANK SLOVAKIA A.S.
IBAN SK91 1111 0000 0011 4700 3008
SWIFT UNCRSKBX

Kontaktné informácie

Obchodno-technický zástupca
Ing. Tomáš Malek
Mob: +421 904 001 920
E-mail: predaj@intool.sk

Nakup

E-mail: nakup@intool.sk

Logistika

E-mail: logistika@intool.sk

Kontrola a Finance

E-mail: kontrola_a_finance@intool.sk