KATALÓG

Pneumatické montážne skrutkovače

Táto časť obsahuje materiály o rôznych typoch pneumatických skrutkovačov CLECO, ktoré umož�?ujú vykonávať takmer všetky spojenia s vysokou opakovateľnosťou v rozmedzí 0,06 - 4000 Nm.

Presné skrutkovače s vypínacími spojkami sú k dispozícii v prevedení priamy, pištoľový a uhlový. Samozrejme sú k dispozícii aj skrutkovače so špeciálnymi hlavicami, ktoré umož�?ujú spájanie v ťažko dostupných miestach. Skrutkovače sú v závislosti od modelu ovládané vypinačom, páčkou alebo prítiskom.

Zvláštnu pozornosť v našej ponuke dostávajú skrutkovače CLECO, ktoré ako jediné na trhu zabezpečia opakovateľnosť <10%. Séria PTHH je vybavená výkonným 3-komorovým pneumatickým motorom s reguláciou otáčok a dvojkomorovým impulzom so vstavaným automatickým zásobovaním oleja - to zaručuje efektívnu prevádzku so zvýšeným komfortom a obmedzenou údržbou.

Zvlášť pozoruhodná je možnosť pripojenia spojkových náradí ku kontroleru TVP, ktorý prostredníctvom prídavného kábla prijíma z nástroja údaje o pripojení (OK/NOK). Vďaka tomuto riešeniu existuje možnosť min. zbierania údajov o uťahovaniach a elektrických signálov výstupov napr. uvoľnenia zámku, rukoväte, inštalácie ďalších svetelných signálov, zvuku atď.

Doplnok ponuky pneumatických skrutkovačov sú rázové skrutkovače CLECO. Majú jedinečný mazací systém pre kladivo a kovadlá a ďalšie pohyblivé časti. Mechanizmus je navrhnutý tak, aby v prípade neprítomnosti oleja nástroj nefungoval, chráni ho pred poškodením.

Katalogy a letáky: