KATALÓG

Meracie kľúče a zariadenia na kontrolu momentu

V tejto časti nájdete informácie o nástrojoch, ktoré sa používajú na kontrolu uťahovacieho momentu, ako aj na kontrolu samotných montážnych nástrojov.

Momentové kľúče sa používajú na meranie a analýzu utiahnutých spojov. K dispozícii sú v mechanických a elektronických verziách s možnosťou merania krútiaceho momentu (± 0,5%) alebo krútiaceho momentu a uhla (± 0,1°). Údaje sa ukladajú do internej pamäte, takže používateľ má možnosť archivovať dáta a ďalej analyzovať v počítači pomocou dodávaného softvéru. Elektronické kľúče Freedom od firmy SCS, ktoré ponúkame sú vďaka výnimočnej meracej stabilite a množstvu užitočných funkcií používané v procese montáže najväčšími svetovými spoločnosťami. Ako jediný na trhu môžu analyzovať kontrolovaný spoj v reálnom čase (graf sa zobrazí ihneď po meraní). Pre zákazníkov, ktorí uprednost?ujú jednoduché elektronické kľúče alebo mechanické meracie kľúče, máme produkty BMS a STURTEVANT RICHMONT.

Merače s digitálnym displejom sa používajú na odčítanie krútiaceho momentu a uhlu závitových spojov nameraných pomocou snímačov krútiaceho momentu (zabudovaný alebo externý - stacionárny alebo rotačný). Sú určené na kontrolu práce rôznych typov montážnych nástrojov a zariadení inštalovaných na montážnych linkách. Používajú sa aj v oddeleniach kontroly kvality, laboratóriách a servisoch. Údaje zozbierané meračmi (aj bezdrôtovo) je možné analyzovať v samotnom zariadení alebo v počítači pomocou dodaného softvéru. S týmto riešením môžu zákazníci vytvoriť databázu všetkých svojich náradí spolu s výsledkami ich kontrol a dodatočnými informáciami. V našej ponuke máme pokročilé merače SCS - Datatouch, ako aj jednoduchšie analyzátory krútiaceho momentu od BMS a HIOS.

Pokročilejšie verzie meradiel sú mobilné meracie zariadenia. V našej ponuke máme zariadenia vyrobené na mieru podľa potrieb zákazníka (akýkoľvek rozsah krútiaceho momentu), ktoré sa používajú na kontrolu skrutkovačov na montážnych linkách. Najmodernejším produktom z firmy SCS je mobilný vozík FTY, ktorý má hydraulické testovacie konektory, ktoré umož?ujú plné kontrolovanie náradia pri akomkoľvek simulovanom uťahovaní bez toho, aby bolo potrebné odskrutkovať konektor. Je tiež možné inštalovať mechanické snímače, tiež s automatickým pohonom na kalibráciu kľúča.

 

Katalogy a letáky: