O FIRME

Servis a kalibrácia

Zabezpečujeme komplexnú servisnú podporu, naši zamestnanci majú potrebné znalosti pre vykonávanie služieb zákazníkovi na vysokej úrovni. Máme prístup k originálnym dielom a tiež náhradám, zárove�? ponúkame možnosť regenerácie a opravy komponentov a originálnych dielov. Na želanie vykonávame služby s použitím dielov dodaných zákazníkom.

Ponúkame tiež kalibrácie montážneho náradia (elektrické, pneumatické, akumulátorové, ručné) na certifikovaných meracích prístrojoch. Túto službu vykonávame na mieste u zákazníka alebo v našom servise.

 Naše služby zahŕ�?ajú náradie:

-pneumatické (skrutkovače, brúsky, vŕtačky, nitovačky)
- akumulátorové;
- elektrické;
- dynamometrické;
- meracie.

Ponúkame tiež priebežné revízie a opravy EC náradia značiek ako napr. AMT, Atlas Copco, Bosch Rexroth, Cleco-DGD, Desoutter, George Renault, Stanley. Prehliadky sa zameriavajú na preskúmanie technického stavu náradia, vytipovanie častí na opravu a vykonanie čistenia a konzervácie. Opravy majú zase viesť k plnej kondícii poškodeného náradia vytipovaného do opravy počas prehliadky alebo cez technické služby zákazníka.

Ponúkame tiež servisné zmluvy s našou spoločnosťou. Umožní to okamžité vykonanie kontroly a opravy náradia s použitím dielov z nášho skladu. Vďaka špeciálnym cenám na diely obsiahnutých v zmluve obmedzujete Vaše výdavky a držanie dielov v našom sklade poskytujeme maximálne skrátenie času opravy.