×

NOVINKY

Działalność firmy w czasie COVID (09/11/2020)

Mimo trudnej sytuacji związanej z panujacą epidemią SARS-COVID19, staramy się nadal czynnie działać w branży.

Jesteśmy stale dostępni pod telefonami, pocztą mailową oraz poprzez multimedia.

Wykorzystując internet organizujemy telekonferencje, szkolenia i pokazy.