×

Montážny a kontrolný softvér

Výrobcovia:

www.hermestools.eu/?strona=producent&id=16

Rozsah ponuky:

  • zberače údajov o výrobných a kvalitatívnych procesoch;
  • vizualizácia výrobného procesu;

Platforma SCS SYNER je výkonný zberač údajov, ktorý zhromažďuje výsledky z rôznych výrobných procesov (uťahovanie, lepenie, nitovanie, vŕtanie, kontrola, SPC atď.) bez ohľadu na to, aká značka nástrojov sa používa. Zozbierané údaje možno podrobiť úplnej štatistickej analýze s možnosťou generovania správ alebo kalibračných certifikátov pre funkcie kvality. Softvér je k dispozícii ako SYNER Q (kvalita) SYNER P (výroba) alebo SYNER Global ako hlavný zberač údajov na pracovisku. Používanie softvéru SYNER prispieva k znižovaniu výrobných nákladov a eliminácii chýb vznikajúcich vo výrobných procesoch.

Zber a analýzu údajov umož�?uje aj softvér SCS SQnet+.

Na zefektívnenie výrobného procesu a inštruovanie operátora krok za krokom o operáciách, ktoré sa majú vykonať na montážnej stanici, máme rozsiahly softvér SCS VPG+. Softvér zobrazuje pokyny operátorovi, zhromažďuje a zobrazuje údaje z nástrojov od rôznych výrobcov v reálnom čase a dokáže plne riadiť proces - napríklad v prípade spojov NOK sa operátori na opravárenskej stanici môžu vrátiť späť a zopakovať konkrétnu operáciu.

Údaje z vykonaných operácií sa archivujú, priraďujú sa k danému VIN (kódovanie zákazníka) a podliehajú rôznym analýzam.

Podrobnejšie informácie o ponúkaných nástrojoch a riešeniach nájdete v priložených materiáloch.Katalógy:

Pobierz katalog w formacie PDF
SCS katalóg SK
31/03/2023

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

SCS film Softvér VPG