×

POP/AVDEL

www.stanleyengineeredfastening.com/

Dve známe značky, ktoré sa teraz spojili do jednej v rámci skupiny Stanley Engineered Fastening, zahŕ�?ajú riešenia v oblasti upev�?ovacích a spojovacích technológií. Nity a nitovacie stroje POP/AVDEL stanovujú štandardy na montážnych linkách v automobilovom priemysle a v ďalších odvetviach, kde sa používajú nity a nitovacie matice.

Viac informácií nájdete v priložených materiáloch a na webovej stránke výrobcu >> STANLEY ENGINEERED FASTENING

Ponuka POP/AVDEL:

  • pneumatické, akumulátorové a ručné nitovacie stroje;
  • pneumatické, akumulátorové a ručné nitovacie stroje;
  • špeciálne náradie na upev�?ovanie nitov a nitovacích matíc, napr. systém "speed fastening";
  • automatické podávače nitov a nitovacie stanice;
  • nity a nitovacie matice.

Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

POP AVDEL film PB2500 Smart
POP AVDEL film ProSet XTN20
POP AVDEL film Speed fastening