×

Montážne a ovládacie tlačidlá

Výrobcovia:

www.hermestools.eu/?strona=producent&id=16
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=36
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=39
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=36

Rozsah ponuky:

  • elektronické kľúče na meranie krútiaceho momentu/uhla s prevodníkom a gyroskopom;
  • elektronické kľúče na meranie krútiaceho momentu/uhla s prevodníkom a gyroskopom a bezdrôtovou komunikáciou;
  • momentové/uhlové cvakacie kľúče s bezdrôtovou komunikáciou;
  • ovládače na ovládanie a zber údajov z elektronických a cvakacích kľúčov a EC skrutkovačov;
  • momentové kľúče
  • skrutkovače a momentové skrutkovače.

Elektronické kľúče sa používajú na meranie a analýzu utiahnutých spojov s najvyššou presnosťou požadovanou normami (krútiaci moment ±0,5 % a uhol ±0,1°). Zozbierané údaje sa ukladajú do vnútornej pamäte, čo umož�?uje používateľovi archivovať údaje a ďalej ich analyzovať pomocou dodaného softvéru. Elektronické kľúče SCS Freedom, ktoré ponúkame, používajú najväčšie a najlepšie výrobné spoločnosti v automobilovom, leteckom alebo všeobecnom priemysle vďaka ich výnimočnej stabilite merania a množstvu užitočných funkcií. Sú to jediné meracie kľúče na trhu, ktoré umož�?ujú analýzu kontrolovaného spoja v reálnom čase (graf sa zobrazí ihneď po meraní) a automatickú detekciu zvyškového krútiaceho momentu (tzv. inteligentné rozpojenie). Nástroje môžu pracovať v kontrolnom režime (SPC), ktorý je naprogramovaný a ovládaný bez zásahu používateľa, a v laboratórnom režime (LAB) s plným prístupom k zmene nastavení.

Elektronické výrobné kľúče SCS Freedom PRW sa svojou funkčnosťou podobajú skrutkovačom EC vďaka zabudovanému snímaču na meranie krútiaceho momentu a gyroskopu na meranie uhla. Náradie môže mať zabudovaný skener a modul na bezdrôtovú komunikáciu, čo umož�?uje programovanie a zber údajov v reálnom čase a ich pripojenie k špecializovanej alebo externej riadiacej jednotke alebo priamo k databáze zákazníka. Použitie doplnkového softvéru umož�?uje aj vizualizáciu výrobného procesu a kontrolu polohy nástroja a postupnosti uťahovania. Kľúč sa dodáva aj v káblovej verzii SCS Freedom EWW so zmenšenými rozmermi (nástroj a elektronika s displejom samostatne), ktorá sa vyžaduje pri niektorých montážnych procesoch. Na obsluhu nástroja a analýzu údajov sa používa platforma SCS Explorer, a celý výrobný proces možno monitorovať a vizualizovať pomocou softvéru SCS VPG+.

Kľúče SCS CLS umož�?ujú uťahovať a overovať spoje podľa krútiaceho momentu/uholníka a prenášať získané výsledky v reálnom čase. Týmto spôsobom je montážny proces chránený pred výrobnými chybami (chýbajúce dotiahnutie, dvojité dotiahnutie, nesprávne dotiahnutie), kontroluje sa počet vykonaných spojov a ich výsledky. S jedným ovládačom SCS FIM EVO možno súčasne pracovať až s desiatimi kľúčmi a systém zberu a overovania údajov možno pripojiť k externému zariadeniu alebo centrálnej databáze. Riadiaca jednotka FIM EVO pracuje nielen s cvakacími a elektronickými kľúčmi, ale je možné k nej pripojiť aj akékoľvek EC skrutkovače, takže spravujeme údaje zo všetkých uťahovacích zariadení na montážnej linke.

Ponúkame aj mechanické a elektronické momentové kľúče na výrobu a kontrolu spojov od spoločností Hazet a Stahlwille.

Na uťahovanie najmenších skrutiek (krútiaci moment od 0,01 Nm) sú určené momentové skrutkovače a skrutkovače. V tejto oblasti môžeme ponúknuť skrutkovače s elektronickým pohonom (s možnosťou zberu údajov), ako aj vysokokvalitné ručné momentové skrutkovače, buď s aretáciou na jeden konkrétny uťahovací moment (výroba), alebo s nastaviteľným momentom/skalou (na kontrolu spojov).

Podrobnosti o ponúkaných nástrojoch a riešeniach nájdete v priložených materiáloch.Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

SCS film Freedom4 - Kľúč s detekciou prekážok
SCS film Kľúč Freedom3 + polohovací systém VPG+
SCS film Freedom4 a funkcia kontroly pozície dlane
SCS film Kľúč Freedom4 používaný na servis motocykla
HAZET film Momentový kľúč s ochrannou izoláciou 5000 KV
SCS film Kontroler FIM EVO
HAZET film Momentový kľúč SYSTEM 5000-3 CT
HAZET film Efektívne výpočty dĺžky kľúča
AIMCO film Uťahovanie - vretenový systém
AIMCO film Momentový kľúč 120 Nm
KVL film TQR205AI - Modul rádiového vysielača pre momentové kľúče
SCS film FTS Automatické testovanie kľúčov a testovanie elektrického náradia
SCS film Výroba s „inteligentnými“ nástrojmi – Riešenia Industry 4.0