×

8. Montážne a meracie kľúče

Výrobcovia:

www.intool.sk/?strona=producent&id=16
www.intool.sk/?strona=producent&id=11

Rozsah ponuky:

  • elektronické kľúče na meranie krútiaceho momentu/uhlu so snímačom a gyroskopom;
  • elektronické výrobné kľúče pre utiahnutie krútiaceho momentu/uhlu so snímačom a gyroskopom a bezdrôtovou komunikáciou;
  • klikové kľúče na moment/uhol s bezdrôtovou komunikáciou;
  • kontrolery na obsluhu a zhromažďovanie údajov z elektronických kľúčov, klikových kľúčov a EC skrutkovačov;
  • dynamometrické kľúče;
  • skrutkovače adynamometrické skrutkovače. 

Elektronické meracie kľúče sa používajú na meranie a analýzu utiahnutých spojení s najvyššou presnosťou vyžadovanou normami (krútiaci moment ± 0,5% a uhol ± 0,1 °). Zhromaždené údaje sú uložené vo vnútornej pamäti, vďaka čomu má používateľ možnosť archivovať údaje a ďalej analyzovať pomocou dodávaného softvéru. Elektronické kľúče SCS Freedom, ktoré ponúkame, používajú najväčšie a najlepšie výrobné spoločnosti v automobilovom, leteckom a ťažkom priemysle z dôvodu výnimočnej stability merania a množstva užitočných funkcií. Ako jediné meracie kľúče na trhu umož�?ujú analýzu riadeného spojenia v reálnom čase (graf sa zobrazuje ihneď po meraní) a automatickú detekciu zvyškového momentu (tzv. smart breakaway). Náradia môžu pracovať v kontrolnom režime (SPC), programované a kontrolované bez možnosti zásahu používateľa a v režime laboratórium (LAB) s plným prístupom k zmenám nastavení.

Elektronické výrobné kľúče SCS Freedom PRW vďaka vstavanému snímaču na meranie krútiaceho momentu a gyroskopu na meranie uhla pripomínajú svojou funkčnosťou EC skrutkovače. Tieto nástroje môžu mať zabudovaný skener a modul pre bezdrôtovú komunikáciu, vďaka čomu je možné ich programovať a zhromažďovať údaje v reálnom čase, ako aj prepojenie s vyhradeným alebo externým ovládačom alebo priamo do zákazníckej databázy. Použitie dodatočného softvéru tiež umož�?uje vizualizáciu výrobného procesu a kontrolu polohy náradia a poradia uťahovania. Kľúč je k dispozícii aj v káblovej verzii (SCS Freedom EWW) so zmenšenými rozmermi (osobitne nástroj a elektronika s displejom), ktorá je potrebná pri niektorých procesoch montáže.

Klikové kľúče SCS CLS vám umož�?ujú uťahovanie a zárove�? verifikáciu spoja na moment/uhol a odosielať zhromaždené výsledky v reálnom čase. Vďaka tomu je proces montáže chránený pred výrobnými chybami (žiadne utiahnutie, dvojité utiahnutie, nesprávne utiahnutie), kontrolovaný je počet vytvorených spojení a ich výsledky. S jedným kontrolerom SCS FIM EVO môže súčasne fungovať až niekoľko kľúčov a systém zberu a overovania údajov môže byť pripojený k externému zariadeniu alebo centrálnej databáze. Kontroler FIM EVO pracuje nielen s klikovými a elektronickými kľúčmi, je možné k nemu pripojiť aj všetky skrutkovače EC, vďaka čomu spravujeme údaje zo všetkých uťahovacích zariadení na montážnej linke.

V našej ponuke sú tiež dynamometrické kľúče od americkej spoločnosti STURTEVANT RICHMONT. Sú k dispozícii v mechanickej a elektronickej verzii, používajú sa vo výrobe a na kontrolu spojov a vyznačujú sa mimoriadnou životnosťou. Produkčné kľúče majú tiež možnosť pripojenia k modulom pre bezdrôtový prenos dát a k jednémum z niekoľkých dostupných kontrolerov, ktoré umož�?ujú obojsmernú komunikáciu s náradím. Ku kontroleru Global400 môžeme pripojiť až 16 elektronických (Exacta) a mechanických kľúčov (TAC a SLTC) a celý systém môže fungovať ako jeden z prvkov kompletnej montážnej stanice. Ak chceme používať iba bezdrôtové mechanické kľúče, najlepšie pracujú s kontrolerom PTV alebo TCV.

Na utiahnutie najmenších skrutiek (krútiaci moment od 0,01 Nm) sú určené dynamometrické skrutkovače a momentové skrutkovače. Z tohto hľadiska môžeme ponúknuť elektronicky riadené skrutkovače (s možnosťou zberu údajov), ako aj vysoko kvalitné ručné skrutkovače krútiaceho momentu SR ExacTorq, CAL i PM, ktoré sú uzamknuté na jeden špecifický uťahovací moment (výroba) alebo s nastaviteľným krútiacim momentom/stupnicou (na kontrolu spojení).

Podrobné informácie o riešeniach ponúkaných v tejto oblasti v priložených materiáloch.

Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

SCS Concept: Kľúč Freedom3 + polohovací systém VPG+
SCS Kontroler FIM EVO
HAZET Torque technology
HAZET SmartTAC SYSTEM 7000 STAC
HAZET Momentový kľúč s ochrannou izoláciou 5000 KV
HAZET Momentový kľúč film SYSTEM 5000-3 CT (dlhá / predĺžená verzia)
SCS Polohovací systém
SCS Priemysel 4.0
SCS Kľúč CLS v kombinácii s ovládačom FIM EVO
SCS Freedom4 - Kľúč s detekciou prekážok
SCS Kľúč Freedom4 použitie (diel?a motocyklového tímu)
SCS Freedom4 a funkcia kontroly pozície dlane
STURTEVANT RICHMONT Kľúč TCV
STURTEVANT RICHMONT TCV e2