×

Zariadenia na reguláciu krútiaceho momentu a uhla

Výrobcovia:

www.hermestools.eu/?strona=producent&id=16
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=38
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=37
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=9

Rozsah ponuky:

  • merače/analyzátory údajov snímačov;
  • rotačné (dynamické) snímače krútiaceho momentu a uhla, aj bezdrôtové verzie;
  • stacionárne snímače krútiaceho momentu a uhla, aj v bezdrôtovej verzii;
  • simulátory kĺbov;
  • meracie vozíky a kalibračné stanice s hydraulickými a mechanickými systémami, aj na automatické skúšky (bez zásahu obsluhy);
  • kalibračný servis pre všetky typy
  • typy uťahovacích nástrojov a nástrojov na meranie krútiaceho momentu/uholníka, aj priamo na mieste (mobilné laboratórium).

 

 

Meradlá s digitálnym displejom sa používajú na odčítanie krútiaceho momentu a uhla utiahnutia závitových spojov meraných pomocou snímačov krútiaceho momentu (zabudovaných alebo externých - stacionárnych alebo rotačných). Sú určené na kontrolu činnosti rôznych typov montážnych nástrojov a zariadení inštalovaných na výrobných linkách. Používajú sa aj v oddeleniach kontroly kvality, laboratóriách a servisných oddeleniach. Údaje zozbierané meracími prístrojmi (aj bezdrôtovo) možno analyzovať v samotnom prístroji alebo na počítači pomocou dodaného softvéru. Softvér SQnet umož�?uje úplnú správu všetkých montážnych nástrojov na mieste. Vytvorená databáza nástrojov obsahuje všetky potrebné informácie - výrobcu, dodávateľa, oblasť prevádzky, model nástroja s popisom a technickými špecifikáciami a celok je prepojený s testami kontroly kvality (certifikáty CM/CMK). Náš sortiment zahŕ�?a moderné meracie prístroje SCS DataTouch a EasyTouch a MTC-P, ako aj jednoduchšie prístroje na zber údajov z prevodníkov a so zabudovanými prevodníkmi na meranie nízkonapäťových skrutkovačov (HIOS HP/HDP a HM/HIT, KOLVER K a Mini K, Cleco Torque Analyzer) alebo momentových kľúčov.

Snímače, ktoré ponúkame, ako aj merače a analyzátory SCS sú k dispozícii ako stacionárne varianty na statické meranie (séria SMC), rotačné varianty na dynamické meranie (séria RMC/RMCTA) a vo forme kľúčov a skrutkovačov, ktoré sa pripájajú k meraču na zber údajov z vykonaného skrutkového spojenia (séria FWE/FWE TA/FSE). Spojenie medzi snímačom a meračom sa uskutoč�?uje prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo pomocou technológie Bluetooth. Každý snímač je vybavený automatickým rozpoznávacím čipom a kalibračné údaje sú uložené v pamäti čipu. Stacionárne snímače sú určené na testovanie strihacích kľúčov, ručných skrutkovačov a impulzného náradia (so špeciálnymi simulátormi kĺbov), ) a k dispozícii je aj verzia na meranie nitovacej sily a záberu nitovacej matice (Freedom RGT). Rotačné snímače poskytujú presné meranie hodnôt krútiaceho momentu, ktoré sa vykonáva na skutočnom kĺbe, a sú tiež riešením na meranie nástrojov pracujúcich na pracovných staniciach s ťažkým prístupom alebo viacvretenových skrutkovačov. K jednému meraciemu prístroju je možné pripojiť od jedného až po tucet snímačov. Ponúkame aj snímače N-GINERIC durčené na meranie veľmi malých krútiacich momentov (od 0,01 Nm), ktoré možno pripojiť priamo k mobilnému zariadeniu (počítaču alebo telefónu), pomocou kábla alebo bezdrôtovo.

Pokročilejšou verziou meradiel sú mobilné meracie zariadenia. Ponúkame zariadenia na mieru (ľubovoľný rozsah krútiaceho momentu a počet zabudovaných snímačov a množstvo ďalších možností) na kontrolu skrutkovačov priamo na montážnych linkách alebo pri nich. Najpokročilejším ponúkaným produktom v tejto oblasti je mobilný merací vozík SCS FTY, ktorý má hydraulické skúšobné konektory, ktoré umož�?ujú úplnú kontrolu uťahovacích nástrojov (EC skrutkovače, akumulátorové skrutkovače, pneumatické skrutkovače, ručné kľúče) pri akomkoľvek simulovanom procese uťahovania bez nutnosti odskrutkovania konektora. Existuje aj možnosť montáže mechanických snímačov, tiež s automatickým pohonom na vykonávanie kalibrácie momentových kľúčov. Novým a jedinečným riešením na trhu je merací vozík SCS FTS ktorý je kombináciou vozíka na kalibráciu skrutkovačov (FTY) a vozíka na meranie kľúčov s automatickým pohonom (AWT).

Okrem širokého sortimentu zariadení na kontrolu krútiaceho momentu ponúkame niekoľko typov softvéru na riadenie meracích procesov, zber a analýzu údajov a správu databázy všetkých montážnych nástrojov na mieste vrátane SCS SQnet+ a SYNER Q. Zákazníkom, ktorí nemajú vlastné meracie zariadenia, ponúkame aj služby kalibrácie/merania uťahovacích nástrojov na našom vlastnom meracom vozíku FTY alebo na meradlách s prevodníkmi. Vykonávame tiež (s pomocou laboratória SCS) kalibrácie rôznych typov meracích zariadení, v prípade potreby aj v priestoroch zákazníka (mobilné laboratórium).

Podrobné informácie o ponúkaných nástrojoch a riešeniach v tejto oblasti nájdete v priložených materiáloch.Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

SCS film Mobilná stanica FTY na kontrolu nástrojov
SCS film Multi FTY - Automatické testy nástrojov na výrobnej linke
SCS film DataTouch - kontrola procesu uťahovania
SCS film Freedom4 - Kľúč s detekciou prekážok
SCS film Testovacie stanovisko FTS
SCS film FTA - Automatický test kľúčov
SCS film Kľúč Freedom3 + polohovací systém VPG+
N-GINERIC film Aplikácia na automatické meranie krútiaceho momentu pre tlmiče
N-GINERIC film Bezdrôtové meranie krútiaceho momentu a sily
N-GINERIC film Mobilné zariadenia na meranie krútiaceho momentu, testovanie CMK a kalibráciu skrutkovačov
N-GINERIC film Meranie krútiaceho momentu a zvieracej sily
N-GINERIC film Prevodník krútiaceho momentu a uhla
N-GINERIC film Snímač uhla/krútiaceho momentu – test
N-GINERIC film Automatizovaný systém uťahovania skrutiek
HAZET film Momentový kľúč SYSTEM 5000-3 CT
HAZET film Momentový kľúč s ochrannou izoláciou 5000 KV
HAZET film SmartTAC SYSTEM 7000 sTAC
AIMCO film Momentový kľúč 120 Nm
SCS film Zostava leteckého motora
SCS film FMS - Flexibilná modulárna stanica
SCS film FTS Automatické testovanie kľúčov a testovanie elektrického náradia
SCS film Platforma SYNER na zber, porovnávanie a analýzu dát