×

9. Zariadenia na kontrolu krútiaceho momentu a uhla

Výrobcovia:

www.intool.sk/?strona=producent&id=16
www.intool.sk/?strona=producent&id=38
www.intool.sk/?strona=producent&id=11
www.intool.sk/?strona=producent&id=37
www.intool.sk/?strona=producent&id=9
www.intool.sk/?strona=producent&id=7

Rozsah ponuky:

  • meracie prístroje/analyzátory údajov zo snímačov;
  • rotačné (dynamické) snímače momentu a uhla, aj v bezdrôtovej verzii;
  • statické snímače momentu a uhla, aj v bezdrôtovej verzii;
  • simulátory spoja;
  • meracie vozíky a kalibračné stanice s hydraulickými a mechanickými systémami aj na automatické testovanie (bez zásahu operátora);
  • softvér na kontrolu meracích procesov a vizualizácií výroby;
  • služba kalibrácie všetkých typov skrutkovacieho a meracieho náradia vrátane kalibrácie u klienta (mobilné laboratórium).

Meracie prístroje s digitálnym displejom sa používajú na odčítanie krútiaceho momentu sily a uhla utiahnutia závitových spojov meraných snímačmi krútiaceho momentu (vstavané alebo externé, stacionárne alebo rotačné). Sú navrhnuté tak, aby kontrolovali prácu rôznych typov montážnych náradí a zariadení nainštalovaných na výrobných linkách. Používajú sa aj v oddeleniach kontroly kvality, laboratóriách a servisoch. Údaje zhromaždené meračmi (tiež bezdrôtovo) možno analyzovať v samotnom zariadení alebo na počítači pomocou poskytovaného softvéru. SQnet softvér umož�?uje plnú správu všetkých montážnych náradí vo firme. Vytvorená databáza náradí obsahuje všetky potrebné informácie - výrobca, dodávateľ, oblasť prevádzky, model náradia s popisom a technickou špecifikáciou a toto celé súvisí s testami kontroly kvality (certifikáty CM/CMK). V našej ponuke máme o.i. pokročilé merače SCS DataTouch i EasyTouch oraz MTC-P, rovnako ako jednoduchšie zariadenia zberu dát zo snímačov, a zo snímačov zabudovaných v nízkonapäťových skrutkovačoch (HIOS HP/HDP i HM/HITKOLVER K i Mini K) alebo dynamometrických kľúčoch (STURTEVANT RICHMONT).

Naše ponúkané SCS snímače a merače vystupujú v opcii pre statické meranie (séria SMC), rotačné pre dynamické meranie (séria RMC/RMCTA) a momentové kľúče a skrutkovače pripojené k jednotke na zhromažďovanie dát zo skrutkového spoju (séria FWE/FWE TA/FSE). Snímač sa pripája k meraču cez kábel alebo bezdrôtovo pomocou technológie Bluetooth. Každý snímač je vybavený čipom pre automatické rozpoznávanie a kalibračné údaje sú uložené v systémovej pamäti. Stacionárne snímače sú určené pre testovanie klikových kľúčov, ručných skrutkovačov a pulzných náradí (s jednoúčelovým simulátorom spoja), dostupná je tiež verzia pre meranie sily nitovania a sily dotiahnutia nitovacej matice (Freedom RGT). Rotačné snímače poskytujú presné meranie krútiaceho momentu, prevádzané na skutočnom spoji a sú tiež riešením pre meracie prístroje, ktoré sú umiestnené na staniciach s ťažkým prístupom alebo s viacvretenovými skrutkovačmi. K jednému meraču môže byť pripojený jeden a viac snímačov. Ponúkame taktiež snímače pre veľmi malé momenty (od 0,01 nm) od firmy N-GINERIC, ktoré môžu byť pripojené priamo k mobilnému zariadeniu (počítaču alebo telefónu), káblom alebo bezdrôtovo.

Pokročilejšia verzia meračov sú mobilné meracie zariadenia. V našej ponuke máme vyrábané podľa požiadaviek zákazníka (ľubovoľný rozsah momentov a počet vstavaných snímačov a mnoho ďalších možností) zariadenia používané na kontrolu skrutkovačov priamo na alebo v montážnych linkách. Najmodernejší produkt v našej ponuke je mobilný merací vozík SCS FTY, ktorý má hydraulické testovacie spoje, vďaka čomu je možná plná kontrola skrutkovacieho náradia (EC skrutkovače, akumulátorové, pneumatické, ručné kľúče) na akomkoľvek nasimulovanom procese skrutkovania, bez nutnosti odskrutkovania spoja. Je tiež možné zabudovať mechanické snímače, ako aj s automatickým pohonom pre kalibráciu dynamometrických kľúčov. Nové a jedinečné riešenie na trhu je merací vozík SCS FTS, ktorý je kombináciou kalibračného vozíka pre skrutkovače (FTY) a automatického meracieho vozíka pre momentové kľúče (AWT).

Okrem širokej škály zariadení na kontrolu krútiaceho momentu ponúkame niekoľko typov softvéru na kontrolu meracích procesov a vizualizáciu výroby, zhromažďovanie a analyzovanie údajov a spravovanie databázy všetkých montážnych náradí na zariadení.

Pre zákazníkov, ktorí nemajú svoje meracie prístroje, ponúkame aj kalibračné/meracie služby pre skrutkovacie náradie na našom meracom vozíku alebo na meračoch so snímačmi. Taktiež vykonávame (s pomocou SCS laboratória) kalibrácie rôznych typov meracích prístrojov, ak je to potrebné aj na mieste (mobilné laboratórium).

Podrobné informácie o riešeniach ponúkaných v tejto oblasti v priložených materiáloch.

Katalógy:

Pobierz katalog w formacie PDF
SCS katalóg
23/05/2023
Pobierz katalog w formacie PDF
HAZET katalog
26/07/2022

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

SCS FTY - Stanica riadenia mobilného náradia
SCS DataTouch - kontrola procesu uťahovania
SCS Testovacie stanovisko FTS
SCS - BNT 1000
SCS FTA - Automatický test kľúčov
SCS multi FTY
N-GINERIC snímač uhol/moment - test
N-GINERIC snímať momentu a uhla
N-GINERIC Pomer momentu a sily utiahnutia
N-GINERIC Testovacie stanovisko
N-GINERIC Bezkáblový pomer momentu a sily
N-GINERIC Mobilné zariadenie na meranie krútiaceho momentu, zisťovanie CMK a kalibrácia skrutkovača
N-GINERIC Aplikácia pre automatické meranie krútiaceho momentu tlmičov
SCS FTA Automatické testovacie stanovisko