×

Automatizácia a montážne stanice

Získané skúsenosti nám umož�?ujú poskytovať odborné poradenstvo v oblasti montážnych techník vrátane optimálneho výberu produktov pre konkrétne riešenia, čoho výsledkom sú spokojní zákazníci a rozsiahle portfólio produktov najmä v automobilovom priemysle. Špecializujeme sa najmä na uťahovaciu techniku - staviame pracovné stanice na kľúč, vybavujeme a automatizujeme výrobné linky a pomáhame optimalizovať montážne procesy prostredníctvom ich vizualizácie, kontroly a vhodného riadenia. Ku každej problematike pristupujeme individuálne; ak nemáme hotové riešenie, navrhujeme a konštruujeme špeciálne zariadenia. Poskytujeme aj technické poradenstvo v oblasti montážnych techník a vykonávame merania vykonaných skrutkových spojov.Výstavba montážnych pracovísk

Navrhujeme, konštruujeme a modernizujeme montážne, kontrolné a inšpekčné pracoviská. Našou špecialitou sú kompletné uťahovacie stanice, tiež automatizované a robotizované, vybavené inteligentnými uťahovacími vretenami. Na konštrukciu pracovísk používame len komponenty od osvedčených dodávateľov: AMT (skrutkovače a vretená), SCS (zariadenia na meranie krútiaceho momentu a uhlov), ITEM, BOSCH REXROTH, TRILOGIQ (konštrukcia), FESTO, METAL WORK (pneumatika), SIEMENS (riadenie), RITTAL (elektro) a ďalšie. Pracovné stanice môžu byť vybavené ďalším príslušenstvom, napr. úložnými priestormi na nástroje a vyvažovačmi a pantografmi, operátorskými panelmi, elektrickými a vzduchovými prípojkami, riadiacimi systémami alebo odsávacími zariadeniami. Ponúkame aj široký sortiment manipulačných a reakčných systémov navrhnutých na zlepšenie ergonómie obsluhy a zabezpečenie opakovateľnosti procesov. Navrhujeme a konštruujeme aj mobilné stanice a zariadenia (tzv. partneri), ktoré sa používajú na výrobných linkách na finálnu montáž komponentov, ako sú palivové nádrže, plynové fľaše, výfukové systémy a iné.

Zaoberáme sa konštrukciou, optimalizáciou, vybavením a automatizáciou výrobných liniek. Schopnosť realizovať veľké projekty (napr. vytvorenie a uvedenie do prevádzky kompletnej montážnej linky) nám dáva možnosť spolupracovať s renomovanými externými spoločnosťami, ako je ALFING MONTAGE TECHNIK (AMT). Okrem toho máme osvedčenú skupinu špecializovaných subdodávateľov, ktorí pre nás poskytujú podporné služby. Špecializujeme sa aj na realizácie s využitím priemyselnej automatizácie na výrobných linkách a jednotlivých montážnych staniciach. Sme tiež schopní vybaviť existujúcu infraštruktúru komponentmi navrhnutými zákazníkom. Každý náš zákazník má možnosť kompletne otestovať svoju montážnu stanicu alebo manipulačný systém pred dodaním.Elektronika, elektryka i sterowanie

Vyrábame elektronické a elektrické prístroje pre riadenie a inštaláciu na klientskych strojoch a zariadeniach. V tejto oblasti sa špecializujeme najmä na prvky používané na montážnych linkách, ako sú sieťové a elektrické skrinky, tzv. E-box, systémy na sledovanie a určovanie polohy náradia, snímače koncových polôh a ďalšie v oblasti riadiacich a meracích zariadení a automatizácie. V súlade so zásadou „nulovej chyby“ vám vieme ponúknuť stanoviská na kontrolu správnosti detailov pred konečnou montážou, t.j. stanovisko na kontrolu sady elektrických zväzkov, rozvádzačov a iných podobných.
Proces montáže môže byť vizualizovaný, dozorovaný a kontrolovaný pomocou nami poskytovaného softvéru SCS VPG +, určeného na usmer�?ovanie operátorov za účelom vykonávania uťahovacích operácií a iných činností, súvisiacich s procesom montáže prostredníctvom správ, vrátane grafiky, zobrazovaných na paneloch operátora. Vďaka komunikácii prostredníctvom otvoreného protokolu je program SCS VPG + schopný riadiť množstvo náradia priemyselného uťahovania dostupných na trhu (vrátane AMT, CLECO, ATLAS COPCO, STANLEY). Okrem toho každý proces môže prebiehať s kontrolou polohy náradia, ktorý v kombinácii so softvérom SCS VPG + vytvára spoľahlivý proces montáže podľa metódy Poka-Yoke. Ponúkame tiež ďalšie softvéry na vizualizáciu a kontrolu správnosti vykonaných operácií, určené pre konkrétne náradie a ​​systémy.

Navrhujeme a vyrábame špeciálne náradie a zariadenia podľa požiadaviek zákazníka alebo na základe našej koncepcie, vyvinuté po zhromaždení potrebných údajov. Sme schopní ponúknuť okrem iného kompletné montážne zariadenia vybavené vretenovými systémami AMT s viacerými vretenami. Okrem toho úzka spolupráca s firmou LÜBBERING, popredným výrobcom špeciálnych hlavíc ako aj uťahovacích a reakčných zariadení, nám umož�?uje splniť najnáročnejšie požiadavky v procesoch montáže. Na požiadanie dodávame tiež špeciálne zariadenia, ktoré priamo nesúvisia s procesom montáže, ale sú použiteľné na výrobných linkách - napr. tesniace valce, značkovacie systémy, otočné stoly a mechanické komponenty, napr. popruhy a úchyty, reakčné tyče, stojany a vešiaky, skrinky. Ďalej ponúkame závesné skladovacie vozíky s voľne nastaviteľnými úchytmi a kontajnermi, prispôsobené výrobnému náradiu a montážnym prvkom podľa požiadaviek užívateľa.

Oferujemy profesjonalne wsparcie i doradztwo w zakresie doboru narzędzi dokręcających w procesie produkcyjnym ze względu na kryterium jakości i kosztu. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie na miejscu przeprowadzić pomiary definiujące/sprawdzające poprawność danego procesu dokręcającego. Dysponujemy również narzędziami, które pomogą na etapie tworzenia dokumentacji procesowej/technologii procesu montażowego lub udoskonalą metody prowadzenia kontroli i pomiarów momentów na dokręconych śrubach i nakrętkach. Dzięki naszym partnerom wykonujemy testy połączeń śrubowych co w efekcie prowadzi do optymalnego doboru zakresu momentu obrotowego/montażowego dla wybranych detali.Katalóg:

Katalóg ODDELENIE AUTOMATIZÁCIE A SLUŽIEB  Katalóg INTOOL - ponuka