×

Automatizácia a montážne stanice

Naše skúsenosti nám umož�?ujú poskytovať odborné poradenstvo v oblasti montážnych techník vrátane optimálneho výberu produktov pre konkrétne riešenia, čo vedie k spokojným zákazníkom a bohatému portfóliu najmä v automobilovom priemysle. Špecializujeme sa na techniku ​​uťahovania - vyrábame prípravky a stojany a automatizujeme výrobné linky a pomáhame optimalizovať montážne procesy prostredníctvom ich vizualizácie a vhodného nastavenia. Ku každému problému pristupujeme individuálne, ak nemáme štandardné riešenie, navrhneme a skonštruujeme špeciálne zariadenia. Poskytujeme tiež technické poradenstvo v oblasti montážnych techník a vykonávame merania skrutkových spojov.

Výstavba montážnych stanícVybavenie a automatizácia liniekElektronika, elektrika a nastavenie

Vizualizácia montážnych procesovŠpeciálne náradie a zariadeniaTechnické poradenstvo a merania


Výstavba montážnych staníc
Navrhujeme, vyrábame a modernizujeme montážne, kontrolné a riadiace stanice. Našou špecializáciou sú kompletné uťahovacie stanice, tiež automatické a robotické, vybavené inteligentnými uťahovacími vretenami. Na konštrukciu stanovísk používame komponenty iba od overených dodávateľov: AMT (skrutkovače a vretená), SCS (zariadenia na meranie krútiaceho momentu a uhlu), ITEM, BOSCH REXROTH, TRILOGIQ (konštrukcia), FESTO, METAL WORK (pneumatika), SIEMENS (ovládanie), RITTAL (elektrika). Stanoviská môžu byť vybavené prídavným zariadením, napríklad zakladačmi, ako aj vyvažovačmi a pantografmi pre náradie, ovládacie panely, elektrické a vzduchové spojenia, riadiace systémy a sacie zariadenia. Ponúkame tiež širokú škálu manipulačných a reakčných systémov určených na zvýšenie ergonómie operátora a zabezpečenie opakovateľnosti procesu. Navrhujeme a konštruujeme mobilné stanoviská a zariadenia (takzvaní „partneri”), ktoré sa používajú na výrobných linkách na konečnú montáž prvkov, ako sú palivové nádrže, plynové fľaše, výfukové systémy a iné.


Vybavenie a automatizácia liniek
Budujeme, optimalizujeme, vybavujeme a automatizujeme výrobné linky. Možnosť realizácie veľkých projektov (napr. výroba a uvedenie kompletnej montážnej linky do prevádzky) nám umož�?uje spolupráca s renomovanými externými spoločnosťami, napríklad ALFING MONTAGE TECHNIK (AMT). Okrem toho máme osvedčenú skupinu špecializovaných subdodávateľov, ktorí nám poskytujú pomocné služby. Špecializujeme sa tiež na implementácie využívajúce priemyselnú automatizáciu na výrobných linkách alebo jednotlivých montážnych staniciach. Sme tiež schopní vybaviť existujúcu infraštruktúru prvkami navrhnutými klientom. Každý z našich zákazníkov má možnosť kompletne otestovať svoju montážnu stanicu alebo manipulačný systém pred dodaním.


Elektronika, elektrika a nastavenie
Vyrábame elektronické a elektrické prístroje pre riadenie a inštaláciu na klientskych strojoch a zariadeniach. V tejto oblasti sa špecializujeme najmä na prvky používané na montážnych linkách, ako sú sieťové a elektrické skrinky, tzv. E-box, systémy na sledovanie a určovanie polohy náradia, snímače koncových polôh a ďalšie v oblasti riadiacich a meracích zariadení a automatizácie. V súlade so zásadou „nulovej chyby“ vám vieme ponúknuť stanoviská na kontrolu správnosti detailov pred konečnou montážou, t.j. stanovisko na kontrolu sady elektrických zväzkov, rozvádzačov a iných podobných.


Vizualizácia montážnych procesov
Proces montáže môže byť vizualizovaný, dozorovaný a kontrolovaný pomocou nami poskytovaného softvéru SCS VPG +, určeného na usmer�?ovanie operátorov za účelom vykonávania uťahovacích operácií a iných činností, súvisiacich s procesom montáže prostredníctvom správ, vrátane grafiky, zobrazovaných na paneloch operátora. Vďaka komunikácii prostredníctvom otvoreného protokolu je program SCS VPG + schopný riadiť množstvo náradia priemyselného uťahovania dostupných na trhu (vrátane AMT, CLECO, ATLAS COPCO, STANLEY). Okrem toho každý proces môže prebiehať s kontrolou polohy náradia, ktorý v kombinácii so softvérom SCS VPG + vytvára spoľahlivý proces montáže podľa metódy Poka-Yoke. Ponúkame tiež ďalšie softvéry na vizualizáciu a kontrolu správnosti vykonaných operácií, určené pre konkrétne náradie a ​​systémy.


Špeciálne náradie a zariadenia
Navrhujeme a vyrábame špeciálne náradie a zariadenia podľa požiadaviek zákazníka alebo na základe našej koncepcie, vyvinuté po zhromaždení potrebných údajov. Sme schopní ponúknuť okrem iného kompletné montážne zariadenia vybavené vretenovými systémami AMT s viacerými vretenami. Okrem toho úzka spolupráca s firmou LÜBBERING, popredným výrobcom špeciálnych hlavíc ako aj uťahovacích a reakčných zariadení, nám umož�?uje splniť najnáročnejšie požiadavky v procesoch montáže. Na požiadanie dodávame tiež špeciálne zariadenia, ktoré priamo nesúvisia s procesom montáže, ale sú použiteľné na výrobných linkách - napr. tesniace valce, značkovacie systémy, otočné stoly a mechanické komponenty, napr. popruhy a úchyty, reakčné tyče, stojany a vešiaky, skrinky. Ďalej ponúkame závesné skladovacie vozíky s voľne nastaviteľnými úchytmi a kontajnermi, prispôsobené výrobnému náradiu a montážnym prvkom podľa požiadaviek užívateľa.


Technické poradenstvo a merania
Pri výbere uťahovacích nástrojov vo výrobnom procese ponúkame odbornú podporu a poradenstvo vzhľadom na kritérium kvality a ceny. Na žiadosť klienta sme schopní vykonať merania definujúce / overujúce správnosť daného procesu uťahovania. Disponujeme tiež náradiami, ktoré pomôžu vo fáze tvorby dokumentácie / technológie procesu montáže alebo zlepšia metódy kontroly a merania momentov na utiahnutých skrutkách a maticiach. Vďaka našim partnerom vykonávame skúšky skrutkových spojov, čo vedie k optimálnemu výberu rozsahu krútiaceho / montážneho momentu pre vybrané diely.

 

 

Katalóg:

Intool automatizacia