×

Skrutkovače s vysokým krútiacim momentom

Výrobcovia:

www.hermestools.eu/?strona=producent&id=4
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=36
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=16
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=40
www.hermestools.eu/?strona=producent&id=7

Rozsah ponuky:

  • elektrické káblové skrutkovače s reguláciou krútiaceho momentu a uhla pre vysoký krútiaci moment;
  • akumulátorové elektrické skrutkovače s reguláciou krútiaceho momentu a uhla pre vysoký krútiaci moment;
  • pneumatické a hydraulické náradie pre vysoký krútiaci moment;
  • momentové kľúče pre vysoký krútiaci moment;
  • multiplikátory krútiaceho momentu;
  • reakčné systémy pre náradie s vysokým krútiacim momentom.

Náš sortiment elektrického montážneho náradia dopĺ�?ajú skrutkovače s vysokým krútiacim momentom (do 17000 Nm), ), ktoré sa používajú najmä v ťažkom priemysle - elektromechanickom, stavebnom, palivovom a energetickom, zbrojárskom, chemickom, hutníckom, ako aj pri konštrukcii nákladných vozidiel, autobusov a všetkých druhov veľkých komponentov. V rozsahu od 0,5 do 250 Nm ponúkame skrutkovače AMT HSX a PSX. Na presné uťahovacie procesy s ručným náradím nad 250 Nm ponúkame navyše skrutkovače americkej značky AIMCO Acradyne. Séria nástrojov HighTorque vybavená snímačom umož�?uje realizáciu spojov v rozsahu 250 Nm - 17 000 Nm pri zachovaní ergonomického dizajnu v rôznych tvaroch (pištoľový, obrátený, rovný a uhlový). Skrutkovače AIMCO AcraDyne sú jedny z mála dostupných nástrojov na trhu vybavených snímačom, ktoré umož�?ujú realizovať spoje s takým vysokým krútiacim momentom pri rýchlosti prijateľnej pre zákazníka. Vretená AMT ESX a KSX možno použiť aj na realizáciu spojov v rozsahu 3 až 1 300 Nm.

Pre zákazníkov, ktorí hľadajú akumulátorové riešenie, máme k dispozícii sortiment akumulátorového náradia s vysokým krútiacim momentom SCS EAS, HS-Technik TorqueBee HT a CLECO CellCore serii HighTorque, ktoré sú vybavené zosil�?ovačom krútiaceho momentu a reakčnou tyčou. Uvedené skrutkovače majú zabudovaný displej s rozhraním na programovanie - jeden nástroj tak možno naprogramovať na uťahovanie viacerých skrutiek s rôznymi parametrami. Skrutkovače sa dodávajú v pištoľovej konfigurácii s maximálnym rozsahom 2 000 Nm a kombináciou nástroja s riadiacou jednotkou mPro získame možnosť archivácie výsledkov. 

Náš sortiment zahŕ�?a aj reakčné zberacie systémy (reakčné tyče). Okrem toho máme k dispozícii aj široký sortiment momentových kľúčov a príslušenstva určeného na prácu s vysokým krútiacim momentom, okrem iného od spoločností Stahlwille a Hazet. Väčšina kľúčov, ktoré ponúkame (aj kontrolné a meracie kľúče), môže byť vybavená multiplikátorom (zosil�?ovačom), ktorý prispôsobí štandardné dĺžkové náradie na prácu s vysokým krútiacim momentom.

Podrobné informácie o ponúkanom náradí a riešeniach nájdete v priložených materiáloch.Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

AIMCO film Uťahovanie s vysokým krútiacim momentom
AMT film Technológia uťahovania
AMT film Príklady realizácie projektov
CLECO - film Montážne skrutkovače CellCore
HS-TECHNIK film Skrutkovač TorqBee