×

6. Reakčné ramená pre skrutkovače

Výrobcovia:

www.intool.sk/?strona=producent&id=27
www.intool.sk/?strona=producent&id=37

Rozsah ponuky:

  • lineárne a kĺbové reakčné ramená;
  • teleskopické a závesné ramená;
  • reakčné ramená s kontrolou pozície;
  • pantografy a manipulátory;
  • podporné systémy a balancery.

Reakčné systémy absorbujú reakciu vyplývajúcu z použitia montážnych náradí a „preberajú“ ich hmotnosť, zaisťujú presnosť a opakovateľnosť procesu uťahovania a zvyšujú ergonómiu a bezpečnosť na výrobnej linke. Zariadenia DOGA a KOLVER sú k dispozícii v mnohých variantoch a pri absencii štandardného riešenia spolu s výrobcami navrhujeme a vyrábame zariadenia prispôsobené požiadavkám zákazníka.

Lineárne a kĺbové reakčné ramená sú obvykle pripevnené k montážnym stolom a zabezpečujú absorpciu reakčného momentu spôsobeného činnosťou montážneho náradia. Reakčné ramená lineárnej konštrukcie DOGA série BA umož�?ujú, aby bolo náradie kolmé na montážnu stanicu alebo aby malo pevnú orientáciu vzhľadom na namontovanú časť. Náradie namontované v rukoväti sa môže pohybovať vo vertikálnej a horizontálnej rovine. Kĺbové ramená BA ... R a posuvné ramená BA...C sa vyznačujú vysokou flexibilitou práce a pohyb podobný pohybu ľudskej ruky umož�?uje prácu na miestach s obmedzeným priestorom. Použitie kĺbu zvyšuje komfort obsluhy pri zachovaní bezpečnosti v montážnej polohe. Široký výber príslušenstva, ako sú rukoväte, svorky, predlžovacie vodítka, vám umožní správne prispôsobiť rameno pracovisku. Okrem toho sú k dispozícii systémy podporujúce prácu operátora - systémy easy push a baper.

Teleskopické a závesné ramená série DMF / DMFi sa úspešne používajú v automobilovom priemysle vďaka ľahkej montáži na existujúce prvky montážnej linky (napr. koľajnice), zaberajú veľmi malý priestor a majú široký pracovný rozsah (až 300 Nm). Nájdu tiež uplatnenie v iných priemyselných odvetviach, kde je potrebné absorbovať reakciu montážneho náradia. Teleskopické ramená série DMF / DMFi majú ľahkú a bezúdržbovú štruktúru uhlíkových vlákien (nevyžadujú mazanie) a dodávajú sa so štandardnými konzolami pre pevné uchytenie alebo s pohyblivým systémom (upevnenie na koľajnicu). Široký výber držiakov umož�?uje prispôsobenie náradia existujúcej montážnej linke. Posuvné ramená typu Slider sú dokonalým riešením pre stiesnené a pevne zabudované pracovné stanice. Zavesenie na pevno alebo na pohyblivej koľajnici umož�?uje veľkú voľnosť pri práci a vďaka použitiu vertikálnej koľajnice je jedným z najergonomickejších riešení na montážnej linke. Výrobca poskytuje špeciálne verzie pre ťažko dostupné miesta a neobvyklé riešenia.

Reakčné ramená DOGA všetkých vyššie uvedených sérií (BA, BA ... R, DMF / DMFi, SLIDER) môžu byť vybavené moderným systémom pozicionavania Posi-Control - snímače a voliteľný dotykový kontroler DPC Touch. Vďaka tomu je obsluha informovaná o následných operáciách a nástroj sa uvedie do chodu iba pri dodržaní predpísaného poradia a polohy náradia. Systém zvyšuje kvalitu výroby odstránením chýb, zabezpečením presného sekvencovania a polohovania a je kompatibilný s pneumatickými, elektrickými a EC náradiami - tými, ktoré máme v ponuke, ako aj inými dostupnými na trhu.

Okrem lineárnych, kĺbových, teleskopických a závesných ramien ponúkame aj väčšie špeciálne ramená a manipulačné systémy a pantografy - navrhnuté nielen pre uťahovacie náradie, ale aj pre iné zariadenia alebo výrobky, ktoré vyžadujú použitie podporného systému na montážnej linke. Ponúkame tiež jednoduché, ale efektívne a odolné balancery TECNA.

Podrobné informácie o riešeniach ponúkaných v tejto oblasti v priložených materiáloch.

 

Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

KOLVER Reakčné ramená
Doga BA 60 C
DOGA DPC prezentácia
DOGA easy push prezentácia
DOGA 2xdpc prezentácia
DOGA Blokátor prezentácia
DOGA Ramená prezentácia
DOGA Reakčné ramená
DOGA Ramená s polohovacím systémom
DOGA Reakčné ramená-carbon
DOGA Systém automatického podávania skrutiek
DOGA Polohovací systém / montáž autosedačiek /