×

1. Elektrické skrutkovače so snímačom (EC)

Výrobcovia:

www.intool.sk/?strona=producent&id=4
www.intool.sk/?strona=producent&id=7
www.intool.sk/?strona=producent&id=37
www.intool.sk/?strona=producent&id=38

Rozsah ponuky:

  • elektrické káblové skrutkovače s kontrolou krútiaceho momentu a uťahovacieho uhla;
  • elektrické akumulátorové skrutkovače s kontrolou krútiaceho momentu a uťahovacieho uhla;
  • inteligentné uťahovacie vretená;
  • presné skrutkovače pre nízke a veľmi nízke (mikro) momenty, pre manuálnu a automatickú prevádzku;
  • automatizované a robotické uťahovacie stanice a montážne stanice.

Skrutkovače so snímačmi sú najpokročilejšou skupinou uťahovacích nástrojov. Tieto systémy umož�?ujú akékoľvek programovanie a implementáciu procesov presného uťahovania (presnosť v rozsahu 0,5 - 5%), pri simultánnom monitorovaní a archivovaní výsledkov. Nástroje EC umož�?ujú uťahovanie na naprogramovaný krútiaci moment a uhol, môžu pracovať v automatickom alebo manuálnom režime, sú dostupné v káblových a bezdrôtových verziách a pokrývajú širokú škálu momentov. Riadiace jednotky skrutkovačov môžu byť vybavené ďalšími komunikačnými modulmi a vstupno / výstupnými portami. Vďaka vstavanému displeju je možné proces vizualizovať v reálnom čase a pripojením systému do výrobnej siete poskytuje možnosť vzdialenej konfigurácie nástroja a nepretržitého sledovania udalostí. V rozsahu ručných káblových EC skrutkovačov pre uťahovacie momenty od 0,5 do 250 Nm ponúkame spoľahlivé a inovatívne náradie firmy AMT serie HSX (uhlové a priame), PSX (pištoľové) a kontrolery SMX.

Akumulátorové EC skrutkovače AMT (uhlové a priame HCXB a pištoľové PCXB) majú rovnakú plnú funkčnosť ako káblové nástroje, ale môžu pracovať aj samostatne bez kontrolerov - programovanie sa vykonáva na diaľku a údaje sa odosielajú bezdrôtovo. Rozsah krútiacich momentov, ktorý naše nástroje pokrývajú je 2 až 94 Nm. Pre zákazníkov hľadajúcich jednoduchšie riešenie, ktoré však umožní bezdrôtový chod a dotiahnutie niekoľkých skrutiek jedným nástrojom, odporúčame hybridné skrutkovače CLECO CellCore so zabudovaným displejom - rozhranie programovania. Vďaka tomu môže jeden nástroj nahradiť niekoľko hlučných, menej presných a nákladných na údržbu pneumatických skrutkovačov, navyše umož�?uje zhromažďovanie údajov skrutkovacieho procesu.

Inteligentné skrutkovacie vretená AMT série ESX a KSX (kompaktné) môžu byť použité zákazníkom alebo integrátorom ako súčasť montážnej stanice alebo dodávané našou spoločnosťou ako kompletné, automatizované alebo robotické skrutkovacie stanice. Vretená majú modulárnu konštrukciu a poskytujú najvyššiu presnosť procesu uťahovania vďaka snímačom, ktoré zachytávajú moment priamo na výstupe. Aj pri rozsiahlych konštrukciách s dvoma meracími snímačmi na zaznamenávanie krútiaceho momentu a uhlu, je vreteno pripojené k riadeniu iba jedným hybridným káblom na prenos a riadenie údajov a stav práce a komunikácie, ako aj potvrdenie utiahnutia sú zobrazené pomocou LED diód. Štandardné (katalógové) vretená, ktoré ponúkame v tomto sortimente, pokrývajú momenty od 3 do 1300 Nm.

Presné nízkonapäťové skrutkovače KOLVER K-Ducer (KDS) sú riešením určeným pre nízke ut'ahovacie momenty (od 0,1 Nm). Tieto skrutkovače sa vyznačujú vysokou presnosťou (od 1%) vďaka použitiu najkvalitnejšieho kompaktného snímača, veľmi dobrej ergonómie, teplotnej ochrany, LED ukazovateľov OK / NOK a mnohých inovatívnych funkcií. Séria KDS je k dispozícii v priamych, pištoľových a vstavaných vretenách. Skrutkovače KDS sú programované a ovládané pomocou kontrolera KDU vybaveného farebným displejom s dotykovou obrazovkou a intuitívnym rozhraním. Celý je uzavretý v kompaktnom kryte a poskytuje plnú komunikačnú schopnosť pomocou akéhokoľvek externého systému.

Pre veľmi nízke momenty (od 0,01 Nm) sú v našej ponuke aj skrutkovače N-GINERIC (ng-TDH, ng-TDHQ, ng-TDS, ng-TDSQ), ktoré okrem veľmi vysokej presnosti (krútiaci moment od 0,5% a uhol 0,1°) majú pokročilé kontrolné funkcie vykonaného spoja, funkcie umož�?ujúce detekciu správneho momentu skrutkovania pre daný detail a nevyžadujú použitie kontrolera - sú pripojené priamo k počítaču. Toto riešenie funguje zvlášť dobre ako prvok autonómnej stanice na uťahovanie malých prvkov, automatizovaných alebo vybavených robotom, tiež so systémom bezprostredného podávania skrutiek. Ponúkané zariadenia (KOLVER aj N-GINERIC) spĺ�?ajú predpoklady Industry 4.0.

Podrobné informácie o náradiach a riešeniach ponúkaných v tejto oblasti v priložených materiáloch.

Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

KOLVER prezentácia firmy
KOLVER K-DUCER systém so snímačom
KOLVER K-DUCER skrutkovače so snímačom
CLECO CellClutch
AMT Technológia uťahovania
AMT Príklady realizácie projektov
CLECO Kontrolery mPRO
CLECO CellCore
N-GINERIC Poloautomatický systém uťahovania skrutiek
N-GINERIC Robotická stanica pre mikroskrutky
N-GINERIC Automatický systém uťahovania skrutiek
N-GINERIC Použitie skrutkovača s reguláciou krútiaceho momentu
AMT Montážna stanica zadnej nápravy