×

Akumulátorové skrutkovače s prevodníkom

Výrobcovia:

test.intool.sk/?strona=producent&id=4
test.intool.sk/?strona=producent&id=16
test.intool.sk/?strona=producent&id=2
test.intool.sk/?strona=producent&id=7

Rozsah ponuky:

  • elektrické akumulátorové skrutkovače s reguláciou krútiaceho momentu a uhla;
  • elektrické hybridné akumulátorové skrutkovače;

Akumulátorové skrutkovače EC AMT HCXB (uhlové a priame) a PCXB (pištoľové)  majú rovnakú plnú funkčnosť ako káblové náradie, ale môžu pracovať aj samostatne bez ovládačov - programovanie sa potom vykonáva na diaľku a údaje sa prenášajú bezdrôtovo. Rozsah krútiaceho momentu, ktorý naše náradie pokrýva, je 2 až 94 Nm.

Pre zákazníkov, ktorí vyžadujú riadiacu jednotku na pracovisku, ponúkame riadiacu jednotku SCS FIM EVO ku ktorej môžeme pripojiť rôzne typy náradia (káblové a akumulátorové skrutkovače, zacvakávacie kľúče, elektronické kľúče atď.) od rôznych výrobcov (vyžaduje sa komunikácia cez OpenProtocol) a všetky druhy príslušenstva používaného na výrobnej linke (tlačiarne, voliče zásuviek atď.). Jednotka SCS FIM EVO, pripojená k vnútropodnikovej sieti, umož�?uje riadenie procesu odkiaľkoľvek v reálnom čase.

Zákazníkom, ktorí hľadajú jednoduchšie riešenie, ktoré však umožní bezdrôtovú prevádzku a uťahovanie viacerých skrutiek jedným nástrojom, odporúčame hybridné akumulátorové skrutkovače  Makita, SCS EAS alebo Cleco CellCore, ktoré majú zabudovaný displej - programovacie rozhranie. Takto môže jeden nástroj úspešne nahradiť niekoľko hlučných, menej presných a na údržbu nákladných pneumatických skrutkovačov, pričom navyše umož�?uje zber údajov o uťahovaní.

Podrobnosti o ponúkaných nástrojoch a riešeniach nájdete v priložených materiáloch.Katalógy:

Letáky:

Prezentácie:

Filmy:

AMT film Príklady realizácie projektov
AMT film Technológia uťahovania
SCS film Kontroler FIM EVO
CLECO film CellClutch - Prezentácia náradia
CLECO - film Skrutkovače CellCore
CLECO film Akumulátorové skrutkovače Celltek
CLECO - film Montážne skrutkovače CellCore
SCS film Kontroler FIM EVO