×

Kalibrácia montážneho a kontrolného náradia

Pravidelná kalibrácia krútiaceho momentu zaisťuje opakovateľnú presnosť náradia používaného pri procese utiahnutia skrutiek a kontrolu kvality skrutkových spojov. Naše testovacie stanoviská v spojení s kvalifikovaným personálom zabezpečujú plnú účinnosť a výkon uťahovacieho náradia a prístrojov.

Montážne náradieKontrolné náradieMobilné laboratórium


Vykonávame kalibrácie, ako aj nastavovanie uťahovacích a kontrolných nástrojov v súlade s normami PN / ISO / DIN, s možnosťou príchodu k zákazníkovi. Naše služby zahŕ�?ajú mimo iné riadené náradie EC, momentové kľúče, elektronické kľúče a montážne skrutkovače v rozsahu 0,01 - 2000 Nm. Disponujeme profesionálnym mobilným skúšobným vozíkom FTY od firmy SCS - pracovnými štandardmi sú dynamické snímače s hydraulickými brzdami a statickým snímačom so simulátorom spoja na testovanie pulzného náradia. Ostatné kalibrácie sa vykonávajú pomocou meračov so stacionárnymi a rotačnými snímačmi. Pre každú skúšku sa vydávajú osvedčenia s výsledkami merania a relatívnymi nepresnosťami.


Spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami v oblasti kalibrácie meracieho náradia, ako sú merače krútiaceho momentu a analyzátory údajov, statické a rotačné (dynamické) snímače momentu a uhla (v rozsahu 0,01 – 5000 Nm), snímače určené na meranie nitovacej sily a utiahnutia nitovacích matíc, simulátory skrutkového spoja, merače tlakovej / ťahovej sily, tlakomery na meranie deformačného tlaku atď. Vykonávame kalibračné služby zariadení väčšiny výrobcov dostupných na trhu, čo je v každom prípade potvrdené príslušným certifikátom v súlade s platnými normami.


Akreditované mobilné laboratórium DAkkS v súlade s DIN EN ISO / IEC 17025 v rozsahu merania krútiaceho momentu a uhlu umož�?uje kalibráciu skúšobných / kalibračných náradí, všetkých uťahovacích nástrojov, ručných momentových kľúčov a snímačov krútiaceho momentu so simulátormi spojov v rozsahu 0,1 - 5 000 Nm. Služba kalibrácie sa vykonáva na mieste u zákazníka v súlade s aktuálne platnými normami PN / ISO / DIN a VDI / VDE. Vďaka tomu umož�?uje zákazníkovi eliminovať čas zastavenia výrobných náradí, a tým generovať zbytočné náklady spojené so zastavením linky a balením a expedíciou náradia.


Dodatočné materiály:

INTOOL prezentácia vozík FTY    INTOOL leták kalibrácia SCS FTY SK    INTOOL Testovanie a certifikácia nástrojov    SCS prezentácia FTS     SCS leták Lab     SCS leták Testovacie vozíky     SCS leták merače a analyzátory