×

Kalibrácia montážnych a kontrolných nástrojov

Pravidelná kalibrácia krútiaceho momentu zabezpečuje reprodukovateľnú presnosť prístrojov a nástrojov používaných pri výrobných procesoch uťahovania skrutiek a kontrole kvality skrutkových spojov. Naše skúšobné stolice spolu s kvalifikovaným personálom zabezpečujú plnú účinnosť a výkonnosť uťahovacích prípravkov a nástrojov.

  


Wykonujemy kalibrację/wzorcowanie oraz nastawy narzędzi dokręcających i kontrolnych zgodnie z normami PN/ISO/DIN, z możliwością przyjazdu do klienta. Nasza usługa obejmuje m.in. sterowane narzędzia EC, klucze dynamometryczne, klucze elektroniczne oraz wkrętarki montażowe w zakresie 0,01 – 5000 Nm. Dysponujemy profesjonalnym, mobilnym stanowiskiem testowym FTY firmy SCS - wzorcami roboczymi są przetworniki dynamiczne z hamulcami hydraulicznymi oraz przetwornik statyczny wraz z symulatorami złącza do testu narzędzi impulsowych. Pozostałe kalibracje wykonujemy za  pomocą mierników z przetwornikami stacjonarnymi i obrotowymi. Do każdego badania wydawane są świadectwa z wynikami pomiarów oraz względnym podziałem niepewności.

Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami w zakresie kalibracji narzędzi pomiarowych, takich jak mierniki momentu oraz analizatory danych, stacjonarne i obrotowe (dynamiczne) przetworniki momentu i kąta (w zakresie 0,01 - 5000 Nm), przetworniki przeznaczone do pomiaru siły nitowania i zaciągu nitonakrętek, symulatory złącza śrubowego, cele pomiarowe siły ściskającej/rozciągającej, czujniki tensometryczne nacisku itp. Wykonujemy usługi kalibracji urządzeń większości producentów dostępnych na rynku, co potwierdzone jest w każdym przypadku stosownym certyfikatem, zgodnym z obowiązującymi normami.

Mobilné laboratórium DAkkS akreditované podľa normy DIN EN ISO/IEC 17025 na meranie krútiaceho momentu a uhla umož�?uje kalibráciu skúšobných/kalibračných stojanov na nástroje, všetkých uťahovacích nástrojov, ručných momentových kľúčov a snímačov krútiaceho momentu vrátane simulátorov kĺbov v rozsahu 0,1 - 5000 Nm. Kalibračná služba sa vykonáva na mieste v súlade s aktuálne platnými normami PN/ISO/DIN a VDI/VDE.  Vďaka tomu môže zákazník eliminovať čas znehybnenia výrobných nástrojov, čím vznikajú zbytočné náklady spojené s prestojmi linky a balením a prepravou nástrojov.Dodatočné materiály:

Kalibracja urządzeń pomiarowych                         

 

Filmy: