×

Servis náradia a zariadení

Vykonávame servisné prehliadky, opravy a kalibrácie montážneho náradia. Poskytujeme komplexnú podporu služieb a naši zamestnanci majú potrebné znalosti na vykonávanie služieb na vysokej úrovni. Máme prístup k originálnym dielom a náhradám a ponúkame možnosť regenerácie a opravy komponentov a originálnych dielov. Na požiadanie ponúkame aj služby s použitím častí poskytnutých zákazníkom. Taktiež vykonávame školenie v oblasti servisu náradia, ktoré predávame - u zákazníka, v našej spoločnosti aj v priestoroch výrobcov, s ktorými spolupracujeme.

Oprava náradiaRevízie náradiaDiagnostika zariadeníServisná podpora


Oprava náradia
Vykonávame komplexnú verifikáciu náradia odovzdaného na opravu a výmenu poškodených alebo opotrebovaných mechanických, elektrických a elektronických častí, mazania a výmeny oleja (v pneumatickom náradí). V prípade skrutkovacieho náradia sa po každej verifikácii / oprave vykoná kontrola funkcie vrátane testu Cm / Cmk vykonaného na profesionálnej certifikovanej mobilnej meracej stanici SCS FTY, ktorú máme k dispozícii.

Naše služby zahŕ�?ajú náradie:

  • elektrické / EC (AMT, CLECO-DGD, STANLEY a ďalšie);
  • pneumatické (napr. skrutkovače, brúsky, vŕtačky, nitovačky);
  • akumulátorové (montážne a profesionálne elektronáradie);
  • dynamometrické (vrátane mechanických a elektronických kľúčov);
  • meranie (merače, snímače, atď.).

Revízie náradia
Ponúkame pravidelné prehliadky montážneho náradia (najmä EC skrutkovačov a spojkových skrutkovačov) a meracích prístrojov zameraných na dôkladnú kontrolu technického stavu, výmenu opotrebovaných častí, ako aj čistenie a údržbu. V rámci servisu je tiež možné kalibrovať náradie a skontrolovať ho na mobilnom testovacom vozíku SCS FTY (viac k tejto téme v časti Kalibrácia montážneho a kontrolného náradia). Vďaka tomu si môže byť zákazník istý, že náradie použité vo výrobnom procese funguje správne. Každá kontrola je ukončená vytvorením správy pre zákazníka, v ktorej sú okrem potvrdenia optimálneho stavu náradia umvedené návrhy na jeho ďalšie fungovanie a výmena prvkov vystavených rýchlemu opotrebeniu.

Diagnostika zariadení
Prijímame tiež objednávky na diagnostiku daného zariadenia alebo strojového komplexu na mieste u zákazníka. Počas prvej návštevy sú naši odborníci schopní vykonať prvotnú verifikáciu a odhad nákladov na opravu, čo vám ušetrí drahocenný čas. V závislosti od zložitosti problému môžeme opravy vykonať okamžite po overení poruchy na mieste alebo v našich priestoroch. Dodatočne ponúkame pomoc pri výbere a dovoze náhradných dielov.

Servisná podpora
Uzatvorenie servisnej zmluvy s našou spoločnosťou umož�?uje okamžité overenie a opravu náradia pomocou náhradných dielov uložených v našom sklade. Vďaka zľavám na náhradné diely sa náklady znížia a udržiavanie stáleho stavu na sklade našej spoločnosti zaručuje maximálne skrátenie času opravy. Servis strojov a zariadení je možné vykonávať aj priamo u zákazníka - na základe trvalej alebo samostatnej objednávky.